Onstaan in oorlogsomstandigheden

Het "Werk van de Akker en van den Haard" werd te Waregem gesticht op 16 oktober 1941 in het gemeentehuis. Daar werd August Desaever als voorzitter aangeduid. Joris Dewaele werd secretaris en Leon Verplaetse werd aangesteld als technisch helper.

Aanvankelijk werden de ledenvergaderingen gehouden in het gemeentehuis, maar al vlug was er onvoldoende plaats en verhuisde men naar de Eldorado in de Stationsstraat. De mensen lieten zich talrijk inschrijven omwille van de talrijke voordelen. Tijdens de oorlogsjaren waren er gemiddeld 900 leden. De activiteiten waren gering en beperkten zich hoofdzakelijk tot de bedeling van plantaardappelenen, meststoffenbons en de verkoop van zaden. Het bijzonderste doel was immers bij te dragen tot debevoorrading van de plaatselijke bevolking.

Geschiedenis

Inhoud

Ontwikkeling in de na-oorlogse jaren