Ontwikkeling in de na-oorlogse jaren

Eens de oorlog voorbij was, werd alles stilaan normaal. De noodsituatie was opgeklaard. Het aantal leden daalde. Er kwam een nieuwe voorzitter, Pol De Kesel, die ook voorzitter was van de geiten-bond. Toen Pol De Kesel in 1949 overleed nam dokter Van Ackere het voorzitterschap over. Tijdens zijn voorzitterschap werd de eerste en zeer geslaagde tuinbouwtentoonstelling ingericht in de lokalen van 't Kristen Werkersverbond (Eldorado).

Het gemeentebestuur bleef de werking verder steunen, niet alleen met woorden maar ook met financiële hulp. In 1963 werd Oscar Verhellen aangesteld tot voorzitter. De veranderde tijdsomstandigheden wijzigden intussen ook het doel van de organisatie. Tuinieren was geen noodzakelijkheid meer, maar een gezonde liefhebberij die kon bijdragen tot de verfraaiing van de gemeente. Het aantal leden, dat in 1949 271 bedroeg, daalde verder in de volgende jaren. Dit was niet alleen in Waregem zo, maar ook in de andere plaatselijke afdelingen. Er was veel werk, een hoog inkomen en een overvloed aan alles en de belangstelling voor de tuin was fel gedaald. In 1970 telde de vereniging in Waregem nog slechts 125 leden. 1974 werd een absoluut dieptepunt met 101 leden.

Onstaan in oorlogsomstandigheden

Inhoud

Naamsverandering en heropbloei vanaf 1975