Naamsverandering en heropbloei vanaf 1975

De naam van de vereniging veranderde van "Werk van den Akker" tot "Werk voor Volkstuinen" en deze naamsverandering ging ook gepaard met een veranderde optiek van de vereniging. Niet de naam, maar wel de nieuwe tijdsmentaliteit gaf een nieuwe stoot aan de heropleving van de vereniging. Allerlei milieugroepen ontstonden en vroegen aandacht voor de natuur en zo kwam de Volkstuin weer volop in de belangstelling. De zorg voor het milieu wekte aandacht voor bebloeming en dorpsverfraaiing. Er ontstonden prijskampen, vergaderingen werden talrijker bijgewoond en groeps- reizen en bezoeken werden georganiseerd. In 1976 werd André Gevaert ere-voorzitter, wat ook een versterking van het bestuur betekende. De inzet van de bestuursleden en hun echtgenoten maakte de tentoonstellingen mogelijk. Jaarlijks wordt, als afsluiting van het werkjaar, tijdens de maand november het koffiefeest georganiseerd wat een grote samenkomst van de leden betekent.

Ontwikkeling in de na-oorlogse jaren

Inhoud

Verdere uitbouw van de vereniging