Bloeiende vereniging viert gouden jubileum

Het 50-jarig bestaan van een vereniging dat moet gevierd worden ook bij de volkstuin dus, 1991 werd een jubileumjaar. In juli had de jubileumviering plaats. Een eucharistieviering in de dekanale kerk werd gevolgd door een academische zitting in het gemeentehuis, waarna in het Jeugdcentrum werd aangeschoven aan de feesttafel. In augustus werd ter gelegenheid van Waregem Koerse een bloemtapijt met 70.000 begonia's aangelegd in het park Casier.

De jubileumuitgave van het tuinbouwsalon werd in september een driedaags succes. Dat er veel volk was, bewees de barbeque op zondagmiddag waar meer dan 500 gegadigden op af kwamen. Tijdens dit tuinbouwsalon werd ook het 1000ste lid ingeschreven.

Het jubileumjaar werd afgesloten met een feestelijke koffietafel in november waar, voor de gelegenheid, een reuzetaart werd aangesneden. Vanaf 15 oktober 1991 mocht de vereniging de titel "Koninklijke Maatschappij" dragen wat er voor zorgde dat de vereniging nu "Koninklijk Werk voor Volkstuinen afdeling Waregem" vzw werd genoemd.

 

Verdere uitbouw van de vereniging

Inhoud

Koninklijk Werk voor Volkstuinen afd. Waregem vzw groeit verder